Temnopárty Dušičky

Pátek 2. 11. – nesvítíme! Přijď na Temnopárty…
Na „dušičky“ dojde v lokálu Sesterny k výpadku světel,
do dveří trefíš podle loučí, chceš-li se trefit do huby – vezmi si svíčku.

Tradičně proběhne kvíz o ceny

AKČNĚ NA ČEPU kromě Svijan – Primátor 12°

Kdo se v uvedený večer zrakví tak, že propije nejvíc peněz,obdrží navíc slevenku 20 % na útratu,Nkterou může uplatnit na účet za nápoje během listopadu.

Sčítaní dušiček (účtů) proběhne ve 22:45 hod.
„Mrtvola“ večera a předání výhry proběhne ve 23:00.