V době špatného počasí – všichni do krytu Sesterny!

V době větrných smrští a sněhových kalamit jsme předzásobeni “kapačkami” na 14 dní.

Připomínáme našim pacientům, že Sesterna bar slouží mimo jiné i jako kryt civilní ochrany.
V době větrných smrští a sněhových kalamit jsme předzásobeni “kapačkami” na minimálně 14 dní.
Vylepšili jsme také odvětrání krytu, což umožňuje “usadit” v nouzi až 60  prdelí.
Náš personál je vyškolen i k poskytnutí první pomoci následkem mrazu, hladu či žízně a samosebou i silných větrů (mimo těch vlastních).
Neváhejte ukrýt se právě u nás – na Sesterně!